2.210

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

va­loa­rea ex­por­tu­ri­lor înre­gis­tra­te de Re­pu­bli­ca Po­pu­la­ră Chi­ne­ză în anul 2013, im­por­tu­ri­le fi­ind de 1.950 mi­liar­de de dolari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.