100 3-7% 3,8

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

va­loa­rea ci­frei de afaceri a Biz­z2Chi­na în 2014 în care se si­tue­a­ză co­mi­si­o­nul apli­cat de Biz­z2Chi­na va­loa­rea ce­lui mai ma­re con­tract de­ru­lat de Biz­z2Chi­na, cu un la­nț de ma­ga­zi­ne cu care are con­tract de con­fi­de­nția­li­ta­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.