16,7%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­a­li­za­te de Re­pu­bli­ca Po­pu­la­ră Chi­ne­ză merg în SUA, cel mai ma­re par­te­ner co­mer­cial al ță­rii. Urmă­toa­re­le țin­te pentru ex­por­tu­ri­le chi­ne­zești sunt Ja­po­nia (6,8%) și Coreea de Sud (4,1%).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.