SPIONII DE ALTĂDATĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pro­du­cția War­ner Bros. Pic­tu­res „Agen­tul de la U.N.C.L.E.“îl adu­ce pe Hen­ry Ca­vill („Man of Ste­el: Ero­ul“) în ro­lul ca­ris­ma­ti­cu­lui Na­po­le­on So­lo, în timp ce Armie Ham­mer („Rețeaua de so­cia­li­za­re“) îl in­ter­pre­te­a­ză pe ri­va­lul său, KGB-is­tul Illya Ku­rya­kin. In­spi­rat din po­pu­la­rul se­rial di­fu­zat în 1960, fil­mul este re­gi­zat de Guy Rit­chie și a avut pre­mi­e­ra pe ma­ri­le ecra­ne din ța­ră pe 21 august. Pla­sat la înce­pu­tul ani­lor șai­zeci, în plin Răz­boi Re­ce, „Agen­tul de la U.N.C.L.E.“evi­de­nția­ză con­cu­re­nța dintre cei doi age­nți de top ai CIA și KGB. Ne­voiți să la­se de­o­par­te ve­chi­le con­flic­te, cei doi tre­bu­ie să fa­că echi­pă pentru a opri o or­ga­ni­zație cri­mi­na­lă in­ter­nați­o­na­lă, care vrea să des­ta­bi­li­ze­ze fra­gi­la or­di­ne mon­dia­lă fo­lo­sind arme nucleare și tehnologie avansată. Sin­gu­ra pis­tă că­tre or­ga­ni­zația se­cre­tă este fi­i­ca unui om de ști­i­nță ger­man dis­pă­rut, prin in­ter­me­di­ul că­reia cei doi se pot in­fil­tra în or­ga­ni­zație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.