FRIGIDERUL CUCEREȘTE BAIA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Găz­du­it în mod nor­mal de bu­că­tă­rii, în lo­cu­i­nțe­le de lux frigiderul ajun­ge și în baie. Mi­si­u­nea lui, în acest caz, este să ți­nă la re­ce pro­du­se­le cos­me­ti­ce pentru a le păs­tra la calitate op­ti­mă, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Fri­gi­de­re­le de baie, cu for­mă de ca­se­tă de bijuterii și ca­pa­ci­tăți de pa­tru până la no­uă litri de re­gu­lă, țin preți­oa­se­le cos­me­ti­ce la tem­pe­ra­turi de 8-12 grade Cel­si­us. Ele au apă­rut mai întâi în Coreea de Sud, iar acum încep să cu­ce­re­as­că Lon­dra, un­de sunt in­clu­se în lo­cu­i­nțe­le de lux nou con­stru­i­te, la so­li­ci­ta­rea po­te­nția­li­lor cum­pă­ră­tori și în ide­ea, spun dez­vol­ta­to­rii, că per­soa­ne­le care cum­pă­ră o astfel de lo­cu­i­nță fo­lo­sesc cos­me­ti­ce scum­pe, pe care vor să le păs­tre­ze în sta­re cât mai bu­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.