DE STRAJĂ LU­NII

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Într-un uni­vers în care zi­ua și noap­tea se află sub aten­ta gri­jă a unor gar­di­eni le­gen­dari, Mu­ne, un mic spi­ri­duș al no­pții, este ales să de­vi­nă Gar­dia­nul Lu­nii, spre sur­prin­de­rea tuturor. În ci­u­da unei sta­turi de­loc im­pu­nă­toa­re și a lip­sei sa­le de ex­pe­ri­e­nță în coor­do­na­rea unei echipe, sim­pa­ti­cul per­so­naj tre­bu­ie să ghi­de­ze Luna în noap­te și să ve­ghe­ze asu­pra Lu­mii Vi­se­lor. Când no­vi­ce­le și ino­cen­tul Mu­ne pi­er­de Luna din greșeală, echi­li­brul pla­ne­tei este în pe­ri­col, iar Soa­re­le ca­de în mâi­ni­le lui Ne­cross, lor­dul lu­mii sub­te­ra­ne, și între­a­ga pla­ne­tă se scu­fun­dă în întuneric. Pentru a sal­va ome­ni­rea, Mu­ne tre­bu­ie să fa­că echi­pă cu noul Gar­dian al Soa­re­lui, egois­tul So­ho­ne și cu Glim, o făp­tu­ră agi­lă, dar plă­pândă, din ce­a­ră. Dis­tri­bu­i­tă de Fre­e­man Enter­tain­ment, ani­mația „Mu­ne: Gar­dia­nul Lu­nii“ajun­ge din 11 sep­tem­brie la cinema în ver­si­u­ne 3D du­bla­tă sau sub­ti­tra­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.