JOCURI PENTRU CLIENȚI DE LUX

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

În cău­ta­rea unor noi pro­du­se cu care să-și îmbie cli­e­nții, in­dus­tria luxului își îndre­ap­tă ate­nția spre jocuri, un exem­plu în acest sens fi­ind foarte po­pu­la­rul Mah­jong, un joc cu pi­e­se de for­ma ce­lor de do­mi­no, dar cu di­ver­se ima­gini și sim­bo­luri pe ele, ju­cat de foarte mu­lți oa­meni de pe glob și mai ales din China, ța­ra sa de ori­gi­ne, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Car­ti­er a pro­dus o ediție li­mi­ta­tă de 18 seturi de Mah­jong, „Pan­da“, cu in­crus­tații de si­def, la prețul de cir­ca 50.000 de euro, Lo­u­is Vu­it­ton și Gucci au cre­at, de asemenea, seturi pentru piața chi­ne­ză, iar Her­mes a lansat un set din lemn de tran­da­fir și pi­e­le de vițel, cu za­ruri de aba­nos și pi­e­se lu­cra­te ma­nual, pentru care cli­e­nții tre­bu­ie să achi­te peste 30.000 de euro și să aștep­te trei luni ca să le fie li­vrat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.