04. 2011

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Se fa­ce tre­ce­rea de la sta­rea de pa­ni­că la „con­frun­ta­rea” cri­zei. Ro­mânii cau­tă so­lu­ţii care să îi ajute să fa­că faţă greu­tă­ţi­lor. Prima pe lis­tă a fost ra­ţi­o­na­li­za­rea con­su­mu­lui, li­mi­tându-şi chel­tu­i­e­li­le la ne­voi­le re­a­le, fă­ră să le in­flue­nțe­ze exa­ge­rat așa cum fă­ce­au înain­te de cri­ză (cum­pă­rau mai mult de­cât ave­au ne­voie).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.