07. 2015

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ro­mânii con­si­de­ră că ţara con­ti­nuă să tra­ver­se­ze pe­ri­oa­da cri­zei fi­nan­cia­re, dar a ajuns într-un punct de co­ti­tu­ră şi mer­ge înspre mai bine. Efec­te­le cri­zei con­ti­nuă să se oglin­de­as­că în via­ţa lor de zi cu zi, dar ati­tu­di­nea li s-a schim­bat, câşti­gând o do­ză de op­ti­mism.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.