03. 2013

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cu toa­te că s-au obiş­nu­it să con­vi­e­ţu­ias­că cu criza, po­va­ra greu­tă­ţi­lor nu de­vi­ne mai uşoa­ră, ci dim­po­tri­vă se adânceş­te oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui, înde­o­se­bi în rândul ce­lor cu sta­tut so­cial mai scăzut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.