02.2009

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ro­mânii au­zi­se­ră de fe­no­men din mas­sme­dia şi îi atri­bu­iau pu­te­rea de a in­fluen­ţa România la ni­vel ma­cro­e­co­no­mic, însă nu re­sim­ţe­au efec­te­le la ni­vel per­so­nal. În plus, aştep­tă­ri­le lor erau că to­tul se va re­zol­va în scurt timp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.