02. 2010

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Du­pă pri­mul an de cri­ză, ro­mânii au de­venit con­şti­en­ţi de am­ploa­rea fe­no­me­nu­lui şi de fap­tul că efec­te­le sa­le se re­flec­tă şi în via­ţa lor de zi cu zi. Pri­me­le mo­men­te de cum­pă­nă aduc pa­ni­că şi ne­si­gu­ran­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.