02. 2012

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ro­mânii se obiş­nu­i­esc din ce în ce mai mult cu re­ce­si­u­nea eco­no­mi­că, le este fa­mi­lia­ră şi de­vi­ne o con­stan­tă a vi­e­ţii lor. Mă­su­ri­le an­ti­cri­ză se menţin şi ră­mân aten­ţi la cheltuieli.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.