3,5

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă ci­fra de afaceri înre­gis­tra­tă de Atalian România anul tre­cut, în crește­re cu 15% față de anul an­te­ri­or

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.