DIN NOU LA MUNCĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Pro­du­cția War­ner Bros. Pic­tu­res „Inter­nul“îi adu­ce împreu­nă pe ma­ri­le ecra­ne, din 25 sep­tem­brie, pe Ro­bert De Ni­ro și Anne Hat­ha­way într-o co­me­die scri­să și re­gi­za­tă de Nan­cy Meyers. În „Inter­nul“, De Ni­ro este Ben Whit­tac­ker, un băr­bat de 70 de ani care des­co­pe­ră că pen­si­o­na­rea nu este o de­ci­zie așa mi­nu­na­tă pre­cum cre­dea. Pro­fi­tând de oca­zia de a avea din nou ac­ti­vi­ta­te prin­tre pro­fe­si­o­niști, aces­ta can­di­de­a­ză pentru un post de se­ni­or in­tern la un site de mo­dă, înfi­i­nțat și con­dus de Ju­les Ostin (Hat­ha­way). Pe lângă Ro­bert De Ni­ro și Anne Hat­ha­way, din dis­tri­buția fil­mu­lui mai fac par­te Re­ne Rus­so, Anders Holm, Andrew Ran­nel­ls, Adam De­vi­ne și Zack Pe­ar­lman.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.