MAFIOT LA FBI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Cu trei no­mi­na­li­zări la pre­mi­i­le Oscar, acto­rul Joh­nny Depp re­vi­ne pe ma­ri­le ecra­ne, din 2 oc­tom­brie, cu in­ter­pre­ta­rea lui Whi­tey Bul­ger, un mafiot ce­le­bru și ex­trem de pe­ri­cu­los, în dra­ma Black Mass: Afaceri Mur­da­re, re­gi­za­tă de Scott Coo­per. În 1970, agen­tul FBI John Con­nol­ly reușește să îl con­vin­gă pe te­mu­tul gan­gster James „Whi­tey” Bul­ger să co­la­bo­re­ze cu Bi­ro­ul Fe­de­ral de Inves­ti­gațIi pentru a eli­mi­na un dușman co­mun: ma­fia ita­lia­nă din Bos­ton. Dra­ma sur­prin­de po­ves­tea aces­tei alia­nțe ati­pi­ce care a scă­pat de sub con­trol, per­mițându-i lui Whi­tey să evi­te legea, să-și con­so­li­de­ze pu­te­rea și să de­vi­nă unul dintre cei mai pe­ri­cu­loși cri­mi­na­li din istoria orașu­lui. Pro­du­cția War­ner Bros. Pic­tu­res Black Mass: Afaceri Mur­da­re ajun­ge pe ma­ri­le ecra­ne din România, în pre­mi­e­ră din 2 oc­tom­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.