TESTUL TELEFONULUI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Po­pu­la­ri­ta­tea fo­to­gra­fi­i­lor pe care doam­ne­le și dom­nișoa­re­le și le fac sin­gu­re cu te­le­fo­nul de­ter­mi­nă companiile din do­me­ni­ul pro­du­se­lor de ma­chiaj să-și adap­te­ze ofer­ta, scrie New York Ti­mes. Astfel, pentru a se asi­gu­ra că ama­toa­re­le de sel­fie ara­tă bine în ima­gini, companiile nu mai tes­te­a­ză pro­du­se­le de ma­chiaj doar în lu­mi­nă na­tu­ra­lă sau flu­o­res­cen­tă, cum e cea din bi­ro­uri, ci ve­ri­fi­că și as­pec­tul aces­to­ra apli­ca­te pe fețe­le mo­de­le­lor în fo­to­gra­fii fă­cu­te cu te­le­fo­nul, de re­gu­lă cu iPhone 5 și 6 și Samsung Ga­la­xy. Pro­du­se­le care tre­bu­ie să tre­a­că testul telefonului sunt în spe­cial fon­dul de ten, ru­jul de bu­ze și tușul de ge­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.