DOZA DE VIN

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Du­pă tra­diți­o­na­la sti­clă și mai noul sis­tem bag-in-box, vi­nul o ia pe ur­me­le berii și se mu­tă în cu­tii me­ta­li­ce. Cu toa­te că pri­me­le încer­cări de a vin­de vin la do­ză au fost fă­cu­te prin 1996 în Aus­tra­lia, con­form LA Ti­mes, aces­tă for­mă de îmbu­te­li­e­re a înce­put abia re­cent să câști­ge te­ren, mai ales în Sta­te­le Uni­te. Do­ze­le sunt per­ce­pu­te de pro­du­că­to­rii de vi­nuri ca o me­to­dă mai eco­lo­gi­că de îmbu­te­li­e­re, care nu stri­că gustul bău­tu­rii, aceasta ne­fi­ind su­fi­ci­ent de aci­dă cât să co­ro­de­ze me­ta­lul. To­to­da­tă, ele sunt o ca­le de a-i atrage pe cei care nu con­su­mă vin prea des, per­ce­pându-l ca pe o bău­tu­ră de oca­zii spe­cia­le, sau pe cei care do­resc să-l bea la pic­ni­curi sau ieșiri în na­tu­ră, un­de o sti­clă e in­co­mod de tran­spor­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.