„THINK OUTSIDE THE BOX“

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

a. „Ar fi o sin­tag­mă ex­ce­len­tă da­că întra­de­văr s-ar dori acest lu­cru, dar ade­vă­rul este cu to­tul altul“; b. „Sur­sa an­glo­sa­xo­nă a ex­pre­si­ei i-a adus mul­tă au­to­ri­ta­te. Însă, din pă­ca­te, noi sun­tem exact pe dos: și sis­te­mul edu­cați­o­nal, și va­lo­ri­le, și ti­pul de cul­tu­ră a muncii pe care le avem sunt to­tal «in­si­de the box»“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.