„MÂNA DE LU­CRU IEFTINĂ“

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

a. „De­o­se­bit de dis­truc­tiv“; b. „Mul­tă lu­me fa­ce niște in­ves­tiții greși­te de bu­si­ness din cau­za aces­tei sin­tag­me“; c. „No­uă ne tre­bu­ie calitate, nu preț mic. Un vânză­tor care zâmbește și este plă­tit cu 10% mai mult de­cât unul care se ui­ta strâmb poate adu­ce le­jer cu 20% mai mul­te vânzări“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.