„SCHIMBAREA ÎNCE­PE CU TI­NE“

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

a. „Su­pă­ră­tor și ener­vant“; b. „Între­a­ga înțe­lep­ci­u­ne, ves­ti­că sau ori­en­ta­lă, ple­a­că de la acest prin­ci­piu. Da­că „cu­noaște-te pe ti­ne însuți“a de­venit un clișeu, atunci ar fi ex­trem de grav. Sper to­tuși că încă nu este un clișeu“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.