ÎN CĂUTARE DE IN­GRE­DI­EN­TE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

O va­ca­nță se poate pe­tre­ce la pla­jă, la schi, vi­zi­tând di­ver­se obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce sau – de ce nu? - în căutare de in­gre­di­en­te de­o­se­bi­te pentru pre­pa­ra­te cu­li­na­re. În Mu­nții Pin­du­lui, spre exem­plu, cei care stau la Aris­ti Mo­un­tain Re­sort & Vil­las au oca­zia de a ple­ca la cău­tat de ci­u­perci sub îndru­ma­rea unor ghi­zi spe­cia­li­zați, „pra­da“pu­tând fi apoi pre­pa­ra­tă și con­su­ma­tă la res­tau­rant, scrie The Inde­pen­dent. Tot la cău­tat de ci­u­perci, de data aceasta mai de­o­se­bi­te, pot mer­ge oas­peții ho­te­lu­lui de lux Cril­lon le Bra­ve, în apro­pi­e­re de Mont Ven­to­ux, din re­gi­u­nea Pro­ven­ce, Fra­nța, sub îndru­ma­rea unui cău­tă­tor ex­pert de tru­fe, du­pă care învață să le pre­pa­re de la ma­es­trul bu­că­tar șef al ho­te­lu­lui. „Vână­toa­re“de in­gre­di­en­te se poate or­ga­ni­za și în sis­te­mul de la­curi Sai­maa din Fin­lan­da, age­nția Mi­un Lo­ma du­când tu­riști la cu­les fruc­te de pă­du­re, ci­u­perci și plan­te aro­ma­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.