NOILE AVENTURI ALE LUI PETER PAN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

War­ner Bros. Pic­tu­res pre­zin­tă „Pan: Aventuri în Ța­ra de Ni­căi­eri“, cel mai nou film al re­gi­zo­ru­lui Joe Wri­ght care adu­ce pe ma­ri­le ecra­ne o no­uă perspectivă asu­pra po­veștii cla­si­ce, scri­se de J.M. Bar­rie. Aven­tu­ra ur­mă­rește întâmplă­ri­le prin care tre­ce un or­fan în ma­gi­ca Ța­ră de Ni­căi­eri. Pe lângă dis­tra­cție și pe­ri­co­le, băia­tul își des­co­pe­ră ade­vă­ra­tul des­tin, ace­la de a de­ve­ni ero­ul Peter Pan. Din dis­tri­buția im­pre­si­o­nan­tă a fil­mu­lui fac par­te ac­to­rii Hu­gh Jac­kman, Gar­rett He­dlung, Roo­ney Ma­ra, Ade­el Akhtar, Aman­da Sey­fri­ed și mi­cul Le­vi Mil­ler în ro­lul lui Peter Pan. „Pan: Aventuri în Ța­ra de Ni­căi­eri“este o producție War­ner Bros. Pic­tu­res care ajun­ge pe ma­ri­le ecra­ne din România, în pre­mi­e­ră, din 9 oc­tom­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.