1,4

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

re­pre­zin­tă va­loa­rea la care este eva­lua­tă com­pa­nia BlaBlaCar în pre­zent, po­tri­vit lui Istvan Hai­dek­ker, co­un­try ma­na­ger al com­pa­ni­ei în Ungaria, România, Croația și Ser­bia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.