În cla­sa­men­tul întoc­mit de fur­ni­zo­rul de in­for­mații financiare SWIFT, yua­nul a urcat în au­gust 2015 pe lo­cul al pa­tru­lea, fi­ind cea mai fo­lo­si­tă mo­ne­dă din lume în ope­rați­u­ni­le tran­sfron­ta­li­e­re după do­lar, euro și li­ra ster­li­nă.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Yua­nul chi­ne­zesc a urcat în lu­na au­gust pe lo­cul patru în topul ce­lor mai fo­lo­si­te mo­ne­de în ope­rați­u­ni­le tran­sfron­ta­li­e­re, de­pășind ye­nul ja­po­nez în fun­cție de va­loa­rea tran­za­cți­i­lor, po­tri­vit unui raport re­a­li­zat de fur­ni­zo­rul de in­for­mații financiare SWIFT. Va­loa­rea to­ta­lă a plăților în yuani a cres­cut cu 9,13% în au­gust, re­pre­zen­tând 2,79% din va­loa­rea plăților tran­sfron­ta­li­e­re glo­ba­le. Statele care au efec­tuat ce­le mai mari plăți în yuani în lu­na au­gust au fost Chi­na, Hong Kong și Sin­ga­po­re. Cel mai mare cen­tru of­fsho­re de plăți în yuan se află în Hong Kong, care pro­ce­se­a­ză 70,4% din plăți în yuani. Deși pes­te 100 de țări au fo­lo­sit yua­nul pen­tru tran­za­cții în lu­na au­gust, mai mult de 90% din va­loa­rea aces­to­ra a fost

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.