~121 MILIOANE DE EURO

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei în primul se­mes­tru din 2015, va­loa­re de cinci ori mai mare de­cât veni­tu­ri­le to­ta­le înre­gis­tra­te anul an­te­ri­or, când com­pa­nia nu a lan­sat ni­ci­un joc, iar aces­tea se pla­sau la 22,7 milioane euro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.