PROFITUL SAMSUNG ELECTRONICS A REVENIT LA CREŞ­TE­RE ÎN TRIMESTRUL TREI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Profitul Samsung Electronics a revenit la creş­te­re în trimestrul al trei­lea, cu un avans de 29%, la 4,8 mi­liar­de dolari, pu­nând ca­păt de­cli­nu­lui înre­gis­trat în mai mult de an. În trimestrul al doilea, profitul Samsung Electronics, cea mai ma­re com­pa­nie din Coreea de Sud în funcţie de ca­pi­ta­li­za­rea de piaţă, a scăzut cu 8%, con­sem­nând al cin­ci­lea de­clin tri­mes­trial con­se­cu­tiv ra­por­tat la pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui pre­ce­dent. Profitul ope­ra­ţi­o­nal al di­vi­zi­ei de dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le a Samsung a avan­sat cu 37%, la 2,1 mi­liar­de dolari. Ana­liş­tii anticipează că di­vi­zia de dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le a com­pa­ni­ei va atinge ni­ve­luri apro­pia­te de profit în urmă­toa­re­le câte­va tri­mes­tre.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.