PROFITUL APPLE A CRESCUT CU 31% ÎN TRIMESTRUL PA­TRU FISCAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Profitul Apple a crescut cu 31% în trimestrul pa­tru fiscal, de la 8,47 mi­liar­de de dolari în ur­mă cu un an la 11,12 mi­liar­de de dolari, sus­ţi­nut de vânzările din China, care au urcat cu 99%, la 12,5 mi­liar­de de dolari. Veni­tu­ri­le to­ta­le ale gru­pu­lui au avan­sat cu 22%, la 51,5 mi­liar­de de dolari, de la 42,12 mi­liar­de de dolari în in­ter­va­lul si­mi­lar al anu­lui 2014. Creş­te­rea vânză­ri­lor de iPhone-uri au per­mis com­pa­ni­ei să ob­ţi­nă rezultate so­li­de şi să re­zis­te înce­ti­ni­rii ce­re­rii pe pia­ţa glo­ba­lă a smartphone-urilor. Di­rec­to­rul ge­ne­ral Tim Cook a spus că se aşte­ap­tă la con­ti­nua­rea creş­te­rii vânză­ri­lor de apa­ra­te iPhone în ac­tua­lul tri­mes­tru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.