2,7

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

re­pre­zin­tă ci­fra de afaceri pre­vi­zi­o­na­tă pentru Inter­me­di­cas în 2015, va­loa­re du­blă față de veni­tu­ri­le obți­nu­te de com­pa­nie anul an­te­ri­or

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.