CÂNTEC DE RĂZ­BOI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Prin­tre eveni­men­te­le de­di­ca­te mar­că­rii tre­ce­rii a o su­tă de ani de la înce­pu­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial își fa­ce loc unul mu­zi­cal găz­du­it de Ta­te Bri­tain, în care „cântă­reții” sunt in­stru­men­te care au su­fe­rit stri­că­ci­uni în tim­pul unor con­flic­te ar­ma­te. „War Da­ma­ged Mu­si­cal Instruments” (In­stru­men­te mu­zi­ca­le stri­ca­te în răz­boi) este o in­sta­lație so­no­ră cre­a­tă de artis­ta Su­san Phi­lip­sz, care ru­le­a­ză înre­gis­trări re­a­li­za­te cu di­ver­se in­stru­men­te care au luat par­te la răz­boaie, prin­tre care o tu­bă re­cu­pe­ra­tă din tra­nșe­e­le ger­ma­ne, un cla­ri­net lo­vit de un șrap­nel și o trom­pe­tă gă­si­tă în epa­va unei na­ve tor­pi­la­te de un sub­ma­rin ger­man în 1918.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.