LUAȚI MO­BI­LA ȘI LĂMPILE ACA­SĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

De la res­tau­ran­te cei care iau ma­sa aco­lo pot să ia mânca­re și aca­să sau chiar să învețe să și-o pre­pa­re sin­guri, iar une­ori ajung să-și do­re­as­că să poa­tă lua și un ele­ment de de­cor care le-a atras ate­nția. Aceștia din ur­mă vor putea să-și înde­pli­neas­că, mă­car pa­rțial, do­ri­nța, oda­tă cu apa­riția unei fir­me înființate de un de­sig­ner spe­cia­li­zat în de­co­ruri de res­tau­ran­te, Mar­tin Brud­niz­ki. Com­pa­nia de­nu­mi­tă And Objec­ts va co­mer­cia­li­za fie pi­e­se de mo­bi­li­er sau cor­puri de ilu­mi­nat spec­ta­cu­loa­se cre­a­te pen­tru di­ver­se lo­ca­luri, fie ar­ti­co­le noi, cre­a­te în ur­ma colaborării cu di­ver­se branduri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.