PROIECTELE-MAMUT ALE CRI­ZEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ce­le mai mari proi­ec­te re­zi­de­nția­le din Bu­cu­rești con­stru­i­te în pli­nă cri­ză economică s-au con­cen­trat la mar­gi­ni­le orașu­lui sau în pro­xi­mi­ta­tea aces­tu­ia, mi­zând pe prețuri mici și pe atra­ge­rea de co­mu­ni­tăți ti­ne­re. Orașe­le în oraș sunt de obi­cei for­ma­te din blo­curi con­cen­tra­te pe su­pra­față mi­că, dis­pu­se la dis­ta­nță mi­că une­le de alte­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.