UN­DE VA BATE INI­MA SEC­TO­RU­LUI 4.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pe te­re­nul fos­te­lor se­re Ber­ceni va fi dez­vol­tat unul din­tre ce­le mai mari proi­ec­te imobiliare din Ro­mânia ur­ba­nă. Proi­ec­tul este coor­do­nat de Sud Re­zi­de­nțial, se va întin­de pe 50 de hec­ta­re și va fi dez­vol­tat de in­ves­ti­tori cu ex­pe­ri­e­nță în zo­na de sud. Cea mai ma­re par­te a ofer­tei Me­ta­lur­gi­ei Park se înca­dre­a­ză în pla­fo­nul Pri­ma ca­să, pen­tru ca­re se achi­tă avans de 5%, iar în prețuri este in­clus TVA-ul de 5%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.