AUTORIZAȚIILE, ÎN CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Evo­luția au­to­ri­zați­i­lor de con­stru­i­re pen­tru clă­diri re­zi­de­nția­le între ia­nua­rie-iunie 2008 și ia­nua­rie-iunie 2015 ara­tă un trend po­zi­tiv pen­tru acest an. Chiar și așa, apor­tul pi­eței con­stru­cți­i­lor la PIB ră­mâne mult in­fe­ri­or pe­ri­oa­dei an­te­cri­ză, deși 2015 poa­te fi un an de re­veni­re pen­tru sec­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.