110.000

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

va­loa­rea pi­eței de jo­curi în 2015, con­form unei cer­ce­tări fă­cu­te de Gar­tner. Pe fon­dul crește­rii jo­cu­ri­lor pe mo­bi­le și con­so­le, piața de jo­curi crește foar­te ra­pid, iar seg­men­tul jo­cu­ri­lor pen­tru mo­bi­le are cea mai ra­pi­dă crește­re. So­ny, Mi­cro­soft și Nin­ten­do lan­se­a­ză încă noi­le ge­ne­rații de jo­curi pen­tru con­so­le într-o piață ca­re și-ar putea schim­ba centrul de greu­ta­te oda­tă cu avan­sul mo­bi­le­lor. Esti­ma­rea Gar­tner mai ara­tă că PC-uri­le nu vor mai fi înlo­cu­i­te în case cu noi PC-uri, ci cu ta­ble­te, și asta va mo­di­fi­ca ra­di­cal piața.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.