20% CONSUMUL KLM

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Dre­am­li­ner 787-9 este cu 20% mai efi­ci­ent decât al altor ae­ro­na­ve, ce­ea ce înse­am­nă că emi­te cu 20% mai puțin CO2. Po­lua­rea fo­ni­că este re­du­să cu 40%. Avi­o­nul are im­ple­men­tat un sis­tem ca­re reduce per­ce­pția tur­bu­le­nțe­lor. Pre­si­u­nea din ca­bi­nă este mai plă­cu­tă, ce­ea ce îi per­mi­te cor­pu­lui să ab­soar­bă cu 8% mai mult oxi­gen în sânge, din ca­re re­zul­tă un ni­vel de energie mai ri­di­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.