ÎN VOIA MĂRII

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Re­gi­zo­rul Ron Ho­ward („O min­te scli­pi­toa­re”) adu­ce din 4 decembrie pe ma­ri­le ecrane aven­tu­ra „În ini­ma mării”, o po­ves­te dra­ma­ti­că des­pre ex­pe­di­ţia ba­le­ni­e­rei Essex, in­spi­ra­tă din bes­tsel­le­rul omo­nim sem­nat de Nat­ha­ni­el Phil­brick. În iar­na anu­lui 1820, va­sul Essex este ata­cat și dis­trus de o ba­le­nă uriașă cu o voin­ţă dis­tru­gă­toa­re, apa­rent ra­ţi­o­na­lă. De­zas­trul ma­ri­tim ca­re s-a întâmplat în re­a­li­ta­te îl va in­spi­ra pe Her­man Mel­vil­le să scrie „Mo­by-Dick”. însă, car­tea nu re­la­te­a­ză decât ju­mă­ta­te din po­ves­te. O pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res, fil­mul „În ini­ma mării” reu­nește o dis­tri­bu­ţie de ex­cep­ţie din ca­re fac par­te Chris Hem­swor­th, Owen Cha­se, Ben­ja­min Wal­ker, Cil­lian Mur­phy sau Tom Hol­land.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.