UN SECOL DE JU­CĂ­RII

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Mult iu­bi­te în co­pi­lă­rie și apoi ui­ta­te, ju­că­ri­i­le au une­ori no­ro­cul de a ajun­ge în co­lec­ţi­i­le unor mu­zee un­de pot fi ad­mi­ra­te de cei ca­re vor să va­dă cu ce se ju­cau co­pi­ii altor vre­muri. La o astfel de ex­po­zi­ţie s-a gândit Insti­tu­tul Smit­hso­nian, ca­re pre­zin­tă la Na­ti­o­nal Mu­seum of Ame­ri­can His­to­ry in Was­hin­gton ju­că­rii pro­du­se între 1870 și 1950, scrie Was­hin­gton Post. Pen­tru a ară­ta cu ce se ju­cau co­pii ace­lor vre­muri, in­sti­tu­ţia a se­lec­tat une­le ju­că­rii ca­re pre­zin­tă me­se­rii, mij­loa­ce de tran­sport și circ, toa­te con­fec­ţi­o­na­te din fon­tă și ta­blă co­si­to­ri­tă. Expo­na­te­le, prin­tre ca­re se nu­mă­ră vehicule de pom­pi­eri, băr­cu­ţe, avi­oa­ne, că­ru­ţe tra­se de cai, acro­ba­ţi, clovni și o roa­tă ma­re, sunt înso­ţi­te de re­pro­du­ceri ale re­cla­me­lor fo­lo­si­te pen­tru a-i atra­ge pe co­pi­ii de altă­da­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.