40%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Bul­do­ex­ca­va­to­rul re­pre­zin­tă aproape ju­mă­ta­te din vânzările de uti­la­je în Ro­mânia, fi­ind cel mai vândut uti­laj. Seg­men­tul din ca­re fa­ce par­te bul­do­ex­ca­va­to­rul (bu­il­ding & con­struc­ti­on pro­duc­ts – BSP – adică uti­la­je­le mici, până 150 de cai-pu­te­re) do­mi­nă au­to­ri­tar piața și re­pre­zin­tă cam 70% din ace­as­ta. Este nu­mi­tă „mași­na să­ra­cu­lui“de­oa­re­ce este un uti­laj mul­ti­fun­cți­o­nal, cu toa­te că prețul său por­nește de la 60.000 de eu­ro și poa­te tre­ce de 100.000 în fun­cție

de do­tări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.