6-8.000

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

tim­pul ac­cep­tat de lu­cru al mași­ni­lor mici (bul­do­ex­ca­va­toa­re) până la o re­pa­rație ca­pi­ta­lă. Mași­ni­le me­dii pot lu­cra până la 15-20.000 de ore, iar mași­ni­le mari apro­xi­ma­tiv 60.000. Mași­ni­le foar­te mari, ca­re nu se vând încă în Ro­mânia, pot lu­cra peste 100.000 de ore.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.