1.000

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

lu­cre­a­ză anual uti­la­je­le achi­ziți­o­na­te de com­pa­ni­i­le ca­re ope­re­a­ză în Ro­mânia, la ju­mă­ta­te sub media ac­cep­ta­tă mon­dial de 2.000 de ore lu­cra­te anual pen­tru uti­la­je­le de con­stru­cții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.