PATURILE SUPRAPUSE, ARM CONTRA AIRBNB

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

on­frun­ta­te cu con­cu­re­nța Airbnb, ca­re le per­mi­te celor ce că­lă­to­resc să se ca­ze­ze oco­lind uni­tăți­le tra­diți­o­na­le de ca­za­re, ho­te­lu­ri­le de lux se văd ne­voi­te să re­a­cți­o­ne­ze. O so­luție gă­si­tă de ho­te­lu­ri­le ame­ri­ca­ne în spe­cial este in­sta­la­rea unor pa­turi suprapuse în une­le din­tre ca­me­re pen­tru a-i atra­ge pe cei ca­re că­lă­to­resc cu gru­pul de pri­e­teni sau ru­de­le și vor să stea cât mai mult timp împreu­nă, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Ofer­ta pa­re să-i atra­gă în spe­cial pe cei ca­re nu vor să se des­par­tă de grup, dar nici să re­nu­nțe la con­for­tul pe ca­re-l gă­sesc într-un ho­tel un­de au ba­ruri, res­tau­ran­te și spa-uri foar­te aproape de lo­cul de ca­za­re.

Ca­me­re­le cu pa­turi suprapuse în ho­te­luri de lux se gă­sesc în spe­cial în des­ti­nați­i­le tu­ris­ti­ce aglo­me­ra­te, cum ar fi stați­u­ni­le de schi, une­le uni­tăți de­ci­zând să mo­bi­le­ze ca­me­re­le astfel du­pă ce au ob­ser­vat că gru­pu­ri­le de tu­riști tind să uti­li­ze­ze spați­ul de ca­za­re așa cum do­resc ei, nu cum a fost gândit de ho­tel.

Oas­peții sunt întâmpi­nați cu pa­turi mari cu len­je­rie lu­cra­tă pe co­man­dă spe­cia­lă, iar în une­le ca­zuri cei ca­re că­lă­to­resc cu co­pi­ii pot op­ta pen­tru o per­dea ca­re să des­par­tă zo­na de pa­turi sus­pen­da­te des­ti­na­te lor de cea des­ti­na­tă odras­le­lor. Chiar și ce­le­bri­tăți­le sunt atra­se de idee, du­pă cum a con­sta­tat un ho­tel din San Di­e­go ca­re și-a in­sta­lat pa­turi sus­pen­da­te într-unul din apar­ta­men­te, pe ca­re l-a pre­vă­zut și cu bar pen­tru ca­re se pun la dis­po­ziție bar­mani și o ba­ră pen­tru dan­sat, tran­sfor­mându-l în des­ti­nație pen­tru pe­tre­că­reți.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.