AUTOMATUL DE CUMPĂRĂTURI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Du­pă ce a fost ex­pus în Elveția și lăsat să achi­ziți­o­ne­ze ce cre­dea de cu­vi­i­nță de pe un si­te din zo­na as­cun­să a in­ter­ne­tu­lui, Dar­knet, un lap­top ca­re ru­le­a­ză un sof­twa­re au­to­mat de cumpărături de­nu­mit Ran­dom Dar­knet Shop­per se mu­tă la o ga­le­rie de ar­tă de la Lon­dra. Artiștii pro­pri­e­tari ai aces­tu­ia, Do­ma­goj Smol­jo și Car­men Weis­skopf, i-au alo­cat un buget de 100 de dolari în echi­va­lent bit­coin pe ca­re ca­re Ran­dom Dar­knet Shop­per îi va fo­lo­si în fi­e­ca­re mi­er­curi pen­tru cumpărături ale­se la întâmpla­re de pe Alpha Bay. Achi­ziți­i­le sa­le vor fi li­vra­te la ga­le­rie, un­de vor fi ex­pu­se într-o se­cți­u­ne in­ti­tu­la­tă „Pei­saj Dar­knet”, artiștii nești­ind di­nain­te pe ce va chel­tui sof­tul ba­nii, aces­ta pu­tând op­ta chiar și pen­tru ar­me sau dro­guri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.