INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este da­ta de in­con­sis­te­nța le­gis­la­ti­vă cu mul­te no­u­tăți și fa­ra co­re­la­re so­li­dă. Lip­sa de spri­jin (fo­rță) a unui gu­vern teh­no­crat poa­te fi de­ter­mi­nan­tă într-o po­te­nția­lă blo­ca­re a ac­ti­vi­tăți­lor sta­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.