RISC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

2016 va fi des­pre ma­na­ge­men­tul ris­cu­lui. Cât să riști, cât să te întin­zi cu prognoza? Cum vor con­ti­nua con­flic­te­le din Si­ria și Ucrai­na, ce efec­te vor avea con­flic­te­le din eco­no­mia mondială sau cum vor afec­ta aces­tea eco­no­mia noas­tră? Ce alte frau­de vor mai fi des­co­pe­ri­te și pe un­de? Cum ne vor afec­ta?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.