ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

De­ja au înce­put inau­gu­ră­ri­le, tăi­e­ri­le de pan­gli­că, este atât de evi­dent că 2016 va fi mar­cat de alegeri și de efec­tul aces­to­ra. Vor apă­rea dru­muri noi, ki­lo­me­tri adiți­o­na­li de au­tos­tra­dă, pro­mi­si­uni de sa­la­rii mai mari, de jo­buri etc. În ce­le din ur­mă, mă­car în anii elec­to­ra­li să be­ne­fi­ci­em de ce­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.