CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este evi­dent că ro­mânii sunt dis­puși să chel­tu­ias­că mai mult. Au sa­la­rii mai mari, au spe­ra­nțe într-o gu­ver­na­re mai cu­ra­tă, au ac­ces la cre­di­te mai fa­cil și vor să de­pășe­as­că mo­men­te­le cri­zei. Sunt mai op­ti­miști.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.