RISC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În con­diți­i­le unei schim­bări de reguli de joc, gra­dul de risc pe ca­re și-l iau in­ves­ti­to­rii de­vi­ne im­por­tant. Este o fe­re­as­tră de opor­tu­ni­ta­te ca­re poa­te fi fo­lo­si­tă de cei cu ape­tit ma­re la risc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.