ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În Ro­mânia lu­crul aces­ta con­te­a­ză ne­fi­resc de mult. Chiar da­că avem un gu­vern teh­no­crat, mă aștept să apa­ră tra­diți­o­na­le­le „po­meni“electorale. Eco­no­mia noas­tră de­pin­de încă prea mult de stat, de in­sti­tuți­i­le ad­mi­nis­trați­ei pu­bli­ce, așa că ori­ce „ne­vro­ză“în aces­tea din ur­mă se re­sim­te vi­zi­bil în me­di­ul de afa­ceri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.