ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ți­nând cont de ale­ge­ri­le locale și parlamentare din 2016, de ca­re se le­a­gă mul­te aștep­tări din par­tea po­pu­lați­ei României, așa cum au fost ex­pri­ma­te la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le, în 2014, dar și re­cent, du­pă in­cen­di­ul din clu­bul Co­lec­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.